Caracteristici

Creditul ipotecar este creditul nominalizat cu garantie imobiliara. Se acorda in lei sau euro pentru achizitionarea unei locuinte, a unui teren, sau pentru constructia, modernizarea sau extinderea unui imobil. Suma maxima acordata se calculeaza in functie de capacitatea de rambursare a solicitantului de credit si de valoarea imobilului cu care se garanteaza creditul ipotecar. Creditul ipotecar are o destinatie exacta si poate fi folosit doar in acest scop.

Codebitorii la un credit ipotecar pot aplica impreuna cu solicitantul, marind astfel sansele de acordare a creditului. Ca si codebitori se accepta sot/sotie, frate/sora, parinti, ce trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de eligibilitate ca si contractantul principal al creditului.

Dobanda anuala a unui credit ipotecar poate fi fixa sau variabila, se modifica in functie de indicele Euribor sau Robor.

Imobilul cu care se garanteaza trebuie asigurat, iar asigurarea trebuie cesionata in favoarea bancii. Alta asigurare ceruta de unele banci este asigurarea de viata a solicitantului de credit.

Creditul ipotecar implica costuri notariale pentru obtinerea extrasului de carte funciara necesar ipotecarii imobilului achizitionat prin credit ipotecar, taxe de autentificare a contractului de vanzare cumparare cu ipoteca si inregistrarea ipotecii la cartea funciara, taxa de inregistrare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a cesiunii asigurarii imobiliare, comisionul aferent raportului de evaluare pentru imobilului adus in garantie.

Veniturile tale pot proveni din:

  1. Contracte de munca
  2. Chirii
  3. Pensii
  4. Profesii liberale (avocati, medici, contabili, notari publici etc.)
  5. Dividende
  6. Contracte de management
  7. Venituri obtinute in strainatate
Conditii de acordare

Banca acorda doar un anumit procent din valoarea imobilului, diferenta reprezentand avansul clientului de 15%, in cazul unui credit in lei si 25%, in cazul creditului in euro.

Beneficiarii unui credit ipotecar trebuie sa fie cetateni romani si sa nu inregistreze obligatii neachitate catre banci. Se poate opta pentru un credit in lei sau valuta. Creditul ipotecar are o destinatie exacta si poate fi folosit doar in acest scop. Conditiile de acordare a unui credit ipotecar sunt:

Venit net minim 1.000 lei
Suma maxima acordata nelimitata
Avans intre 15% si 25%
Perioada de rambursare intre 6 luni si 35 ani
Garantii ipoteteca de rang I
Varsta intre 18 si 70 de ani
Vechime la locul de munca minim 6 luni
Documente necesare

Carte de identitate, Certificat de casatorie, Factura recenta de plata a utilitatilor, Documente privind angajamentele de plata, Actele de proprietate ale imobilului adus ca si garantie, Dovada veniturilor.