Caracteristici

Creditele de nevoi personale cu ipoteca sunt creditele nenominalizate ce necesita constituirea unei garantii in favoarea bancii. Imobilul cu care se garanteaza nu trebuie sa apartina obligatoriu solicitantului de credit, trebuie asigurat, iar asigurarea trebuie cesionata in favoarea bancii. Suma maxima acordata se calculeaza in functie de profilul clientului, dar si de valoarea garantiei aduse ca ipoteca.

Codebitorii la un credit de nevoi personale cu ipoteca pot aplica impreuna cu solicitantul, marind astfel sansele de acordare a creditului. Ca si codebitori se accepta sot/sotie, frate/sora, parinti sau alta persoana din afara familiei, ce trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de eligibilitate ca si contractantul principal al creditului.

Dobanda anuala a unui credit de nevoi personale cu ipoteca este variabila si se modifica in functie de indicele Euribor sau Robor.

Creditul de nevoi personale cu ipoteca implica costuri notariale pentru obtinerea extrasului de carte funciara in vederea ipotecarii imobilului, taxe de autentificare ale contractului ipotecar, taxe pentru inregistrarea ipotecii in cartea funciara, taxa de inregistrare la Arhiva Electronica de Garantii Reala Mobiliare a cesiunii asigurarii imobiliare, comision aferent raportului de evaluare pentru imobilul adus ca garantie.

Pentru acordarea creditului, unele banci solicita asigurare de viata si de incapacitate de munca, cesionata in favoarea bancii. De obicei aceasta asigurare este oferita gratuit de catre banci.

Veniturile tale pot proveni din:

  1. Contracte de munca
  2. Chirii
  3. Pensii
  4. Profesii liberale (avocati, medici, contabili, notari publici etc.)
  5. Dividende
  6. Contracte de management
  7. Venituri obtinute in strainatate
Conditii de acordare

In cazul unui credit in lei, valoarea sumei imprumutate poate reprezenta maxim 85% din valoarea imobilului ipotecat, iar in cazul unui credit in valuta, suma reprezinta maxim 75% din valoarea imobilului ipotecat.

Beneficiarii unui credit de nevoi personale cu ipoteca trebuie sa fie cetateni romani si sa nu inregistreze obligatii neachitate catre banci. Se poate opta pentru un credit in lei sau valuta, cu dobanda fixa sau variabila. Conditiile de acordare a unui credit de nevoi personale cu ipoteca sunt:

Venit net minim 1.000 lei
Suma maxima acordata nelimitata
Avans fara avans
Perioada de rambursare intre 6 luni si 5 ani
Garantii ipoteteca de rang I
Varsta intre 18 si 70 de ani
Vechime la locul de munca minim 6 luni
Documente necesare

Carte de identitate, Certificat de casatorie, Factura recenta de plata a utilitatilor, Documente privind angajamentele de plata, daca e cazul, Actele de proprietate ale imobilului adus ca si garantie, Dovada veniturilor