Caracteristici

Creditele pentru activitatea curenta se acorda in lei, euro sau USD, pentru finantarea cheltuielilor privind desfasurarea activitatii curente: furnizori de materii prime, materiale, marfuri, energie, diverse servicii, impozite, salarii, taxe, inclusiv plata dobanzilor si comisioanlelor aferente creditelor bancare, refinantarea altor credite cu aceeasi destinatie.

Modalitatea cea mai frecventa de finantare a activitatii curente este Linia de Credit cu caracter revolving care presupune utilizare si rambursare zilnica in limita unui plafon aprobat ceea ce asigura acces la credit in functie de nevoia clientului si costuri in functie de nivelul utilizat al liniei de credit. Caracterul revolving se regaseste si in cazul altor produse: overdraft, card de credit business, descoperit autorizat de cont, etc. O alta modalitate de finantare a activitatii curente este creditul cu destinatie clar stabilita cum ar fi cresterea stocului de materii prime/materiale/marfuri, achitarea unor impozite/taxe, etc. Acestea se gasesc sub diferite denumiri: credit pe obiect, credit pe contract, credit pe instrumente de plata, credit pentru capital de lucru, credit sezonier, creditul la termen, etc.

Volumul creditului pentru activitatea curenta se stabileste, in general, in functie de volumul cifrei de afaceri realizat si ajunge in cazul liniei de credit pana la 30% din cifra de afaceri anuala, iar in cazul creditului cu destinatie clar definita pana la 50% din cifra de afaceri anuala.

Dobanda este fixa sau variabila. Dobanda variabila se stabileste in functie de indicii ROBOR/EURIBOR/LIBOR (1M/3M/6M) plus o parte fixa (marja negociata cu banca). Se calculeaza lunar, in functie de soldul zilnic al creditului si se plateste in prima zi lucratoare din luna pentru luna precedenta.

Perioada de creditare este intre 6 luni si 1 an in cazul liniei de credit si 3-5 ani in cazul creditului pe obiect, in functie de tipul si/sau evolutia afacerii si de destinatia stabilita pentru creditul pe obiect. Perioada de gratie se acorda doar pentru creditul pe obiect si nu pentru linia de credit. Poate fi de 1-3 luni de la data semnarii contractului de credit si va fi egala cu perioada de utilizare. Perioada de utilizare este aceeasi cu perioada de creditare in cazul liniei de credit, aceasta fiind pusa zilnic si automat la dispozitia clientului. Pentru creditul pe obiect se stabileste o perioada de utilizare de pana la 3 luni. Utilizarea se poate face integral, in trasa unica sau esalonat pana la o anumita data si intotdeauna in baza unor documente justificative.

Rambursarea liniei de credit se face in rata unica, la scadenta, cu posibilitatea de prelungire in urma unei noi analize (realizata inainte de data de scadenta, la cererea clientului). Rambursarea creditului pe obiect se poate face conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca: lunar/trimestrial in rate egale pe toata perioada de creditare sau in rate variabile (acestea includ o rata de credit fixa la care se adauga dobanda calculata lunar).

Alte comisioane pe care le pot percepe bancile: comision de acordare/analiza - se percepe in general o singura data si se aplica un procent la valoarea creditului acordat sau este in suma fixa; comision de administrare/risc se percepe lunar/trimestrial/anual si se aplica un procent la valoarea creditului acordat; comision de intocmire contracte de garantie; comision de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a garantiilor mobiliare si personale.

Garantii

Garantiile sunt necesare intotdeauna pentru obtinerea unui credit si se constituie sub forma unui mix de garantii (reale imobiliare si mobiliare, personale, fonduri de garantare, etc.) diferit de la o banca la alta, in functie de profilul de risc al clientului, volumul finantarii si alte aspecte specifice activitatii clientului. Garantiile fac obiectul unor evaluari periodice efectuate de evaluatori agreati de banca pe cheltuiala clientului. Garantiile reale imobiliare se asigura de catre clienti la societati de asigurare pe toata perioada de creditare. Publicitatea garantiilor se realizeaza pe cheltuiala clientului prin inscrierea contractelor in Cartea Funciara (printr-un notar public pentru garantiille reale imobiliare) si in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (prin persoane autorizate pentru garantiile reale mobiliare si personale).

Conditii

Exista conditii minime de eligibilitate si conditii eliminatorii.

Conditiile de eligibilitate urmaresc respectarea de catre solicitantii de credit a reglementarilor legale de functionare, constituire, reprezentare, cum ar fi: inregistrarea si functionarea companiei/garantului conform legii si actelor constitutive proprii; finantarea se solicita pentru un obiect de activitate inscris in actele constitutive ale companiei; campania/garantul/reprezentantii acestora au capacitatea legala de a contracta credite; documentele solicitate de banci sunt furnizate fara reticenta impreuna cu acordul de verificare a acestora; exista posibilitatea identificarii cu documente a tuturor reprezentantilor, actionarilor, garantilor companiei, etc.

Conditiile eliminatorii urmaresc incadrarea solicitantului de credit in categoria de clienti acceptata de fiecare banca, in functie de politica de creditare proprie. Astfel se urmaresc aspecte cum ar fi: compania nu se afla in procedura de insolventa; asociatii, administratorii si garantii nu fac obiectul unor procese/condamnari penale sau sunt investigati sub acuzatii de frauda sau infractiuni de natura economica; compania nu are datorii restante fata de bugetul de stat; compania nu a inregistrat incidente majore cu cecuri/bilete la ordin in ultima perioada (1 - 2 ani ) si nu este in interdictie bancara de a emite cecuri; compania nu a fost executata silit de catre o banca sau nu are litigii cu o banca; compania nu are restante fata de o banca cu exceptia celor care fac obiectul unei solicitari de refinantare; istoric de functionare de minim 1-2 ani sau experienta dovedita de asociatul direct implicat in afacere; compania nu desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, caselor de amanet, productie/comert cu materiale radioactive sau armament etc.

Documente

Documentele solicitate pentru acest tip de credit sunt:

  • Cererea de credit si chestionarele atasate (situatii referitoare la clienti, furnizori, stocuri, tranzactii intragrup, imprumuturile la alte banci sau leasiguri, esalonari la bugetul de stat) semnate de reprezentatii legali ai companiei
  • Situatiile financiare anuale si semestriale pe ultimii 2 ani incheiati (bilant si balanta aferenta,dovada raportarii catre Administratia Financiara), situatia financiara semestriala pe anul in curs (daca e cazul), ultima balanta trimestriala si ultima balanta disponibila, toate purtand semnaturile si stampilele reprezentantilor legali in original si copie
  • Fluxul de lichiditati (cash-flow) si bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada pentru care se solicita credit
  • Planul de afaceri sau Studiul de fezabilitate (in functie de politica bancii si volumul proiectului finantat, se solicita pentru creditele pe termen mediu si lung)
  • Actele de proprietate ale bunurilor propuse a se aduce in garantie sau care fac obiectul creditului (contracte/facturi de dobandire, extrase din Cartea Funciara, documentatia cadastrala, antecontracte, facturi proforma, etc)
  • Acorduri de consultare in bazele de date Centrala Riscului de Credit si Biroul de Credit pentru asociati, administratori, garanti, companie si/sau alti membri ai grupului de interese stabilit conform politicii de credit a fiecarei banci
  • Certificatul de atestare fiscala
  • Hotararea Adunarii Generale sau a organului competent in privinta contractarii si garantarii creditului si a desemnarii persoanelor autorizate in semnarea cererii de credit si a contractelor de credit si garantie
  • Autorizatii si avize necesare functionarii persoanei juridice
  • Alte documente specifice activitatii societatii sau politicii de creditare a bancii finantatoare