Caracteristici

Creditul de investitii se acorda in RON/EUR/USD pentru finantarea partiala sau integrala a achizititiei/constructiei/modernizarii de cladiri (spatii comerciale, spatii de productie, locuinte destinate vanzarii), achizitiei de terenuri intravilane si agricole, achizitiei de utilaje, echipamente, mijloace de transport, animale, TVA-ului aferent proiectelor de investitii finantate de banca, etc.

Volumul creditelor de investitii difera de la o banca la alta in functie de politica bancii, unele finantand proiectul de investitii integral, altele doar proiectul de investitii fara TVA, procentele de finantare fiind cuprinse in general intre 50%-90% din valoarea fara TVA a proiectului, dar pot ajunge la 100% in cazul unui credit de investitii pentru care se solicita refinantare.

Dobanda este variabila in functie de indicii ROBOR/EURIBOR/LIBOR (1M/3M/6M) si cuprinde o parte fixa (marja negociata cu banca) si uneori un comision de administrare/risc. Se plateste lunar, in functie de produsul de credit ales sau de banca, in prima zi lucratoare din luna sau in aceeasi zi cu rata de credit.

Perioada de creditare este de pana la 15 ani, in functie de tipul proiectului si perioada de amortizare a bunurilor achizitionate. Perioada de gratie se acorda pentru credit si nu pentru dobanda. Poate fi de 1-12 luni de la data utilizarii integrale a creditului. Perioada de utilizare a creditului difera in functie de obiectul finantat. Se poate face integral,in transa unica sau esalonat pana la o anumita data si intotdeauna in baza unor documente justificative.

Rambursarea creditului se poate face conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca: lunar/trimestrial in rate egale pe toata perioada de creditare sau in rate variabile ce includ o rata de credit fixa la care se adauga dobanda calculata lunar.

Alte comisioane pe care le pot percepe bancile sunt: comision de acordare/analiza care se percepe in general o singura data si se aplica la valoarea creditului acordat, comision de administrare/risc se percepe anual/trimestrial si se aplica la soldul creditului la data aniversarii contractului, comision de intocmire a contractelor de garantie, comision de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a garantiilor mobiliare si personale.

Garantii

Garantiile sunt necesare intotdeauna pentru obtinerea unui credit de investitii si se constituie sub forma unui mix de garantii (reale imobiliare si mobiliare, personale, fonduri de garantare, etc.) diferit de la o banca la alta, in functie de profilul de risc al clientului, volumul finantarii, procentul finantat din total investitie si alte aspecte specifice activitatii clientului. Mixul de garantii va acoperi creditul in procente de minim 100%.

Garantiile fac obiectul unor evaluari periodice efectuate de evaluatori agreati de banca pe cheltuiala clientului. Garantiile reale imobiliare se asigura de catre clienti la societati de asigurare pe toata perioada de creditare. Publicitatea garantiilor se realizeaza pe cheltuiala clientului prin inscrierea contractelor in Cartea Funciara (printr-un notar public pentru garantiille reale imobiliare) si in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Conditii

Exista conditii minime de eligibilitate si conditii eliminatorii.

Conditiile de eligibilitate urmaresc respectarea de catre solicitantii de credit a reglementarilor legale de functionare, constituire, reprezentare, cum ar fi: inregistrarea si functionarea companiei/garantului conform legii si actelor constitutive proprii; finantarea se solicita pentru un obiect de activitate inscris in actele constitutive ale companiei; campania/garantul/reprezentantii acestora au capacitatea legala de a contracta credite; documentele solicitate de banci sunt furnizate fara reticenta impreuna cu acordul de verificare a acestora; exista posibilitatea identificarii cu documente a tuturor reprezentantilor, actionarilor, garantilor companiei, etc.

Conditiile eliminatorii urmaresc incadrarea solicitantului de credit in categoria de clienti acceptata de fiecare banca, in functie de politica de creditare proprie. Astfel se urmaresc aspecte cum ar fi: compania nu se afla in procedura de insolventa; asociatii, administratorii si garantii nu fac obiectul unor procese/condamnari penale sau sunt investigati sub acuzatii de frauda sau infractiuni de natura economica; compania nu are datorii restante fata de bugetul de stat; compania nu a inregistrat incidente majore cu cecuri/bilete la ordin in ultima perioada (1 - 2 ani ) si nu este in interdictie bancara de a emite cecuri; compania nu a fost executata silit de catre o banca sau nu are litigii cu o banca; compania nu are restante fata de o banca cu exceptia celor care fac obiectul unei solicitari de refinantare; istoric de functionare de minim 1-2 ani sau experienta dovedita de asociatul direct implicat in afacere; compania nu desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, caselor de amanet, productie/comert cu materiale radioactive sau armament etc.

Documente

Documentele solicitate pentru acest tip de credit sunt:

  • Cererea de credit si chestionarele atasate (situatii referitoare la clienti, furnizori, stocuri, tranzactii intragrup, imprumuturile la alte banci sau leasiguri, esalonari la bugetul de stat) semnate de reprezentatii legali ai companiei
  • Situatiile financiare anuale si semestriale pe ultimii 2 ani incheiati (bilant si balanta aferenta,dovada raportarii catre Administratia Financiara), situatia financiara semestriala pe anul in curs (daca e cazul), ultima balanta trimestriala si ultima balanta disponibila, toate purtand semnaturile si stampilele reprezentantilor legali in original si copie
  • Fluxul de lichiditati (cash-flow) si bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada pentru care se solicita credit
  • Planul de afaceri sau Studiul de fezabilitate (in functie de politica bancii si volumul proiectului finantat, se solicita pentru creditele pe termen mediu si lung)
  • Actele de proprietate ale bunurilor propuse a se aduce in garantie sau care fac obiectul creditului (contracte/facturi de dobandire, extrase din Cartea Funciara, documentatia cadastrala, antecontracte, facturi proforma, etc)
  • Acorduri de consultare in bazele de date Centrala Riscului de Credit si Biroul de Credit pentru asociati, administratori, garanti, companie si/sau alti membri ai grupului de interese stabilit conform politicii de credit a fiecarei banci
  • Certificatul de atestare fiscala
  • Hotararea Adunarii Generale sau a organului competent in privinta contractarii si garantarii creditului si a desemnarii persoanelor autorizate in semnarea cererii de credit si a contractelor de credit si garantie
  • Autorizatii si avize necesare functionarii persoanei juridice
  • Alte documente specifice activitatii societatii sau politicii de creditare a bancii finantatoare